Prelegenci.
Anna Parakiewicz
Pedagog specjalny
Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej,terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki.Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i AkademiiPedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1999 r. zajmuje się diagnoząi terapią dzieci. Przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowaniamałego dziecka, integracji sensorycznej. Prowadzi terapię metodąintegracji sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dzieckawe wszystkich sferach w Sensoria Terapia i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S.
Sonia Michalik
Psycholog kliniczny, specjalista nauk
o rodzinie
Ukończyła zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania dzieci i dorosłych, trener I st. Sensoplastyka®
 
Od 6 lat pracuję na stanowiskach managerskich: zawodowo zajmuje się zarządzaniem łącznie kilkudziesięcioosobową grupą pracowniczą w kilku firmach (m.in. manager sieci sali zabaw), prowadzi firmę szkoleniową i świadczy usługi szkoleniowe dla placówek opieki nad dziećmi, prowadzi doradztwo rodzicielskie i poradnictwo wychowawcze dla rodziców.
Karolina Hyacent
Filolog polski ze specjalizacją
nauczycielską i logopeda
Zawodowo pracuje z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, ponadto jest animatorem czasu wolnego dla dzieci oraz prowadzi zajęcia z logorytmiki w placówkach opieki nad dziećmi, a także szkoli z zakresu logorytmiki opiekunów żłobkowych oraz nauczycieli przedszkola.
Krzysztof Mietełka
mgr fizjoterapii
Absolwent UM w Białymstoku, terapeuta manualny specjalizujący się w leczeniu wad postawy i fizjoterapii pediatrycznej, wykładowca akademicki. Od 8 lat pracuje w zawodzie, obecnie we własnym gabinecie gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad postawy u dzieci. Student osteopatii, uczestnik wielu szkoleń i kursów oraz prelegent na sympozjach i konferencjach.