Integracja sensoryczna u dzieci do lat 3

Integracja sensoryczna polega na przetwarzaniu oraz organizacji informacji sensorycznych odbieranych przez nasze zmysły oraz z otoczenia. Bodźce dotykowe, wzrokowe, węchowe, czy smakowe analizowane są przez mózg. Nasze układy zmysłowe współpracują ze sobą i koordynują, przetwarzają oraz integrują wszystko, co do nas dociera.  W integracji sensorycznej najważniejsze są dwa systemy zmysłowe – zmysły pozycji i ruchu, czyli układ przedsionkowy. Dzięki niemu utrzymujemy równowagę podczas czynności takich jak bieganie, skakanie, schylanie się czy jazdy na rowerze.

Wspieranie integracji sensorycznej u dzieci do lat 3

Integracja sensoryczna pozwala dziecku na opanowanie gier i zabaw ruchowych, między innymi z piłką. Dzięki temu możliwe jest wspinanie się, skoki z różnych wysokości, podnoszenie przedmiotów w różnych rozmiarach. Od prawidłowej integracji sensorycznej zależy właściwy rozwój dziecka. Wpływa ona na jego zachowanie, rozwój komunikacji słowno-językowej, odpowiednie reakcje i zdolność do przyswojenia technik szkolnych. Wspieranie integracji sensorycznej poprawia również rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.  

Bardzo ważne jest wspieranie integracji sensorycznej dziecka. Służą temu różnorodne zabawy sensoryczne, które umożliwiają rozwój zmysłów i poszerzają doznania. Nie są do tego potrzebne specjalne zabawki. Wspieranie integracji sensorycznej może odbywać się  za pomocą przedmiotów używanych na co dzień, a nawet produktów spożywczych, które można znaleźć w każdej kuchni. Zabawy sensoryczne mają pobudzać zmysły warto zatem, aby bazowały na dotyku, równowadze, czuciu głębokim, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Polecane zabawy sensoryczne

Do zabaw sensorycznych wspierających zmysł dotyku zalicza się masaż, polegający na malowaniu na ciele dziecka wzorów. Interesujące są również zabawy fakturowe, w których dziecko przez dotyk poznaje różnorodne materiały. Mogą być to tkaniny gładkie lub o wyraźnej strukturze. Integracja sensoryczna wspierana jest również przez zabawki w postaci gniotków – np. balony wypełnione różnorodnymi sypkimi materiałami, jak mąka, kasza, ryż bądź cukier.

Wspieranie integracji sensorycznej powinno koncentrować się też na równowadze, przy czym bardzo ważne jest w takim wypadku kołysanie, bujanie, czy noszenie dziecka. Warto w tym celu wykorzystywać hamaki, kołyski czy fotele bujane. Ponadto polecane jest bujanie w kocyku działające wyciszająco i relaksująco. Zabawy sensoryczne u dzieci mogą mieć też formę obrotów wykonywanych podczas ubierania czy przewijania. Gdy będzie im towarzyszyć śpiew czy mówienie do dziecka, stanie się ono dobrym wstępem do samodzielnych obrotów w przyszłości.

Na prawidłową integrację sensoryczną u dzieci niewątpliwy wpływ ma również głos. Mówienie, śpiew i muzyka są niezwykle ważne. Warto sięgnąć po narzędzia wydające określone odgłosy, jak różnego rodzaju grzechotki. Należy zachęcać dziecko do tworzenia własnych dźwięków za pomocą instrumentów czy innych przedmiotów, jak choćby butelek z ryżem.

Zabawy sensoryczne mogą pobudzać też węch. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie do zabaw naturalnej prezentacji zapachów za pomocą przedstawiania pachnących produktów spożywczych czy przypraw. Ciekawym pomysłem jest również wypróbowanie puszek/pojemników zapachowych. Wypełnione naturalnymi substancjami o intensywnym zapachu są bezpieczne, lecz należy pamiętać, by unikać sztucznych olejków czy perfumowany kosmetyków. 

Wspieranie integracji sensorycznej może odbywać się też z wykorzystaniem smaku. Bardzo ważna dla dziecka jest edukacja smakowa polegająca na wprowadzaniu nowych smaków do jadłospisu. Należy robić to stopniowo i każdy smak przedstawiać dziecku kilkukrotnie, jednak bez przymusu. Potrawy nie powinny być dosładzane, ani dodatkowo solone.

Zabawy ruchowe dla dzieci

W żłobku powinny być obecne również zabawy ruchowe dla dzieci. Zabawa z dwulatkiem jest często trudna, ponieważ nie potrafi on bawić się w grupie, lecz już trzylatek lepiej sobie z tym radzi. Wśród zabaw ruchowych dla dzieci wymienić można stworzenie toru przeszkód, przez który dziecko ma przejść tak, aby nie przewrócić elementów toru.

Zabawy ruchowe dla dzieci mogą opierać się na rzucaniu piłeczkami, które jest doskonałą nauką rzucania w ogóle. Dziecko ma rzucać do celu, np. do koła narysowanego na ziemi. Wspieranie integracji sensorycznej z wykorzystaniem zabaw ruchowych dla dzieci może bazować też na ćwiczeniach równowagi. Inną zabawą, która warto wprowadzić to zabawy z piłką. Łapanie piłki nie jest naturalną czynnością, choć wielu rodziców tak uważa. Właśnie dlatego należy je ćwiczyć.

Ogólnopolska Konferencja dla Opiekunów Żłobkowych

Integracja sensoryczna i zabawy ruchowe dla dzieci zostaną omówione podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji dla opiekunów żłobkowych. Eksperci skupią się na zagadnieniach takich jak rozwój zmysłów dziecka w wieku żłobkowym czy stymulacja rozwoju dziecka w codziennym planie dnia. Omówione zostaną również zabawy ruchowe i sensoryczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie są najczęstsze problemy wieku wczesnodziecięcego. Wśród tematów omówionych na konferencji znajdzie się także wspieranie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci do trzech lat.